dr inż. Mariusz Sojak

MS

Dyscypliny KBN: Nauki rolnicze
Specjalności: Inżynieria rolnicza
Stopień naukowy: dr inż.

Zainteresowania naukowe:
zastosowanie informatyki oraz sztucznej inteligencji w inżynierii rolniczej, tworzenie komputerowych systemów doradczych (również systemów multimedialnych), wykorzystanie relacyjnych baz danych, suszarnictwo płodów rolnych, jakość suszonych produktów, matematyczne modelowanie procesu suszenia produktów rolniczych.

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |